شرکت فرآورده های لبنی شاهرود

شرکت فرآورده های لبنی شاهرود در اواخر سال 1386 با هدف احداث کارخانجات صنایع لبنی و تولید فرآورده های لبنی در شاهرود به ثبت رسید و در اردیبهشت سال 1387 با دریافت زمین از شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان، کار اجرایی و عملیات ساختمانی را شروع نمود و با نصب و تجهیز دستگاه های مورد نیاز تولید پنیر سفید با ظرفیت 11700 تن در سال در تازیخ 08/30/ 1387 موفق به دریافت پروانه بهره برداری شد و با دریافت مجوزهای استاندارد محصول و پروانه های بهداشتی و ساخت لازم از ابتدای سال 1388 تولید خود را شروع نمود. در سال 1389 طرح توسعه خود را که شامل تولید پنیر خامه ای، لاکتیکی و پروسس بود شروع نمود که علاوه بر تکمیل شدن سبد تولید کالا در تولید پنیر خامه ای 5475 تن در سال و در تولید پنیر لاکتیکی 1500تن و در تولید پنیر پروسس 1500 تن در سال به تولیدات مجموعه افزوده شد. از اهداف آینده این شرکت احداث خط تولید شیر پاستوریزه، ماست و دوغ می باشد که انشا الله در سال 1395 به مرحله اجرا خواهد رسید.